Boilerite remont & asendamine

The Plumbing has been in business since 1978

Boilerite remont & asendamine

Milline elektriboiler valida?
Kuna paigaldamine on suhteliselt lihtne ning boilerid ise eriti palju ei maksa, siis on teatud tingimustel mõttekas paigaldada põhilisest tarbimiskohast eemal paikneva kraanikausi alla täiendav boiler. See vabastab tülikast veetorude vedamisest läbi erinevate ruumide ning säästab nii vett kui elektrit, sest enne kui torust sooja vett hakkab tulema, peab sageli terve ämbritäie varem soojendatud vett jahtununa kraanikausist alla laskma.

Kui olete elektriboileri paigutamiseks sobiva ruumi välja valinud, siis peate valima piisava suurusega boileri, mis rahuldaks teie pere vajadused. Kui mahutavus paigas, siis tuleks vastavalt ruumi eripärale teha valik horisontaalselt või vertikaalselt paikneva elektriboileri vahel. Kui vannitoa seintel on ruumi vähe ja lagi kõrgel, siis tõenäoliselt võiksite otsustada horisontaalselt paikneva elektriboileri kasuks. Madala lae ja avara seinapinnaga vannitoa puhul soovitame eelistada vertikaalselt paiknevat elektriboilerit.

Lisaks horisontaalsele ja vertikaalsele paigaldusviisile liigituvad elektriboilerid veel alt- või pealtjooksuga boileriteks ning ikka selleks, et võimalikult hästi kohanduda teie vajadustega. Sõltuvalt vannitoa seinte materjalist ning elektriboileri mahust tuleb teinekord eelistada elektriboileri vastavale kandurile paigaldamist. See hoiab ära elektriboileri soovimatu allakukkumise. Veeavarii elektrivõrku ühendatud seadmega pole naljaasi.

NB! Erinevate elektriboilerite vahel valides soovitame kindlasti otsustada kaetud küttekehaga boilerite kasuks, mis teenivad teid oluliselt kauem.

Kuhu elektriboiler paigaldada

Nagu juba öeldud, tuleks elektriboiler paigutada tarbimiskohale võimalikult lähedale, järgides seejuures rangeid turvalisuse nõudeid. Siinkohal toome välja olulisimad neist:
• elektriboileri kaugus vannist või dušinurgast, mis ei tohi olla lähemal kui 60 cm
• elektriboiler tuleb paigaldada külmumiskindlasse kohta
• samas ei tohi elektriboilerit ümbritsev temperatuur olla kestvalt üle 40 C
• kui paigaldate elektriboileri garaaži või keldrisse, tuleb tarbimiskohale viiv torustik soojustada
• elektriboileri seinakinnitus või toetuspind peab taluma veega kinnitatud boileri kaalu
• elektriboileri ja selle elektriosade hooldamise tarvis tuleb elektriosade kattekilbi ette (vertikaalse paigutusega elektriboileril alla) jätta vähemalt 50 cm vaba ruumi
• kui paigutate elektriboileri pööningule, ripplae taha või eluruumide kohale, siis tuleks tagada äravoolutorustikuga ühendatud vee avariiväljalaske võimalus

Elektriboileri ühendamine elektrivõrku

Kuigi soojaveeboilerid on konstrueeritud kõiki ohutusnõudeid järgides, tuleb nende elektrivõrku ühendamisel rangelt järgida kõiki riigis kehtivaid elektriseadmete paigaldamise norme ja nõudeid. Nende kohaselt tuleb niisketesse ruumidesse elektriboileri paigaldamisel kaitsta seda rikkevoolukaitsega 30 mA.

NB! Maandus on kohustuslik!

Soojaveeboileri elektrivõrku ühendamisel tuleb silmas pidada, et
• kasutusel oleks mitmepooluseline lüliti kontaktivahega vähemalt 3 mm
• toitekaabli ristlõige oleks ühefaasilise (faas, null, maa) elektriboileri ühendamisel 3 x 2,5 mm2 ja kolmefaasilisel (3 faasi + maa) 4 x 2,5 mm2
• maandusjuhe on kõikide kaablite puhul kollaroheline

Elektriboilerit on võimalik kahetariifsesse vooluvõrku ühendada selliselt, et vee kütmine toimub öösel ning tarbimine päeval. Elektriboileri ühendusjuhtmed ei tohi elektriosa kattekilbi all puutuda vastu küttekeha.

NB! Elektritoite ühendamine vahetult küttekehale, jättes vahele termostaadi, on rangelt keelatud. See on väga ohtlik, sest kaob kontroll köetava vee temperatuuri üle.


Vajad torumeest, toruabi ? Võta meiega ühendust